fbpx
1. Tamadun Mesopotamia ialah tamadun yang terawal (最早)sekali di dunia.

Perkembangan (发展)petempatannya bermula semasa _________.
2. Tamadun Mesopotamia terbentuk di Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates.

Aliran sungai tersebut bermula daripada negara ____________.
3. Apakah kerajaan yang terawal sekali muncul (出现) dalam Tamadun Mesopotamia?
4. Apakah tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Tamadun Mesopotamia yang mendiami (居住于) di luar kota Ur ?
5. Kota berikut wujud semasa kegemilangan (卓越;兴盛) Tamadun

[Kota  Ur]

Mesopotamia. Penduduknya adalah seramai _________.
6. Binaan (建设;建筑物)berikut masih wujud sehingga ke hari ini.

[ Kuil Isis] .

Binaan tersebut telah dibina oleh masyarakat Tamadun ________ .
7. Tokoh berikut adalah antara pemerintah kerajaan Mesir yang terkenal.

[Ramses]Pemerintahan (统治)baginda berlangsung (发生 berlaku) semasa peringkat __________
8. Apakah sumbangan utama (主要贡献) Ramses terhadap masyarakat Mesir Purba?
9. Kerajaan-kerajaan berikut wujud semasa pembentukan Kerajaan Purba di Mesir.

. Kerajaan utara. Kerajaan selatanKedua-dua buah kerajaan tersebut telah disatukan oleh _____
10. Rajah berikut berkaitan dengan pembentukan Tamadun Mesir Purba.

Kerajaan Z --- > Mencapai kemuncak kegemilangan pada tahun 2650 SM.Kerajaan Z  ialah _______
11. Dalam Tamadun Mesir Purba. Kerajaan kedua juga dikenali sebagai Kerajaan Pertengahan.

Kemunculannya bermula pada sekitar tahun _______
12. Masyarakat Tamadun Indus membina dinding bata yang tebal di sekitar bandar Harappa.

Pembinanya adalah sepanjang _______
13. Menjelang tahun 1750 SM. Tamadun Indus mula mengalami kemerosotan (衰退).

Mengapakah peristiwa tersebut berlaku ?
14. Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh masyarakat Tamadun Indus.

 [ Membina jalan raya]Berapakah ukuran lebar (宽的尺度) jalan raya tersebut ?
15. Pembentukan Tamadun Huang He bermula di Lembah Sungai Huang He.

Pembentukan tersebut bermula pada tahun  ______.
16. Apakah dinasti (朝代)yang terawal sekali muncul semasa pembentukan Tamadun Huang He ?